Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Doradztwo

Projekty grantowe LGD

Statystyki

1541498
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
141
2112
141
1528118
23900
147320
1541498

SENIORALIA

Zapraszamy Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH działających na terenie Powiatu Częstochowskiego

TEMAT: OTWARTE KONKURSY OFERT W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

TERMIN: 29.11.2023 R.  GODZ. 9:00       SALA 236 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9

 

Ilość miejsc ograniczona.

Tel. (34) 329-14-42

 

KONSPEKT SZKOLENIA:

I. Poprawność formalno-merytoryczna sporządzania ofert przez organizacje pozarządowe

w otwartych konkursach ofert organizowanych przez administrację samorządową.

II. Poprawność formalno-merytoryczna rozliczania zrealizowanych zadań publicznych powierzonych przez administrację samorządową (sprawozdania końcowe).

1. Omówienie przepisów prawa dot. tematu szkolenia, art.13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Tryby konkursowe: powierzenie zadania/wsparcie w realizacji zadania - różnice.

3. Przedstawienie aktualnie obowiązującego wzoru oferty konkursowej ze wskazaniem, jakie informacje oferent powinien w niej zawrzeć, aby była poprawna formalnie i merytorycznie, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zgodności planu i harmonogramu działań z kalkulacją kosztów zadania;

b) opisu zasobów kadrowych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego i finansowego przewidzianego do realizacji zadania;

c) udziału wolontariuszy w zadaniu;

d) prawidłowego wskazania policzalnych rezultatów, efektów działania;

e) sposobu promocji zadania i działań usprawniających realizację projektu i podnoszących jego jakość;

f) obowiązku zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami;

g) zdobycia potwierdzeń wcześniejszej współpracy z instytucjami, rekomendacji urzędowych/referencji;

4. Praktyczne porady, jak sporządzić skuteczną ofertę.

5. Omówienie aktualnie obowiązującego wzoru sprawozdania końcowego z realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem zgodności opisu przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów założonych w ofercie, poprawności rozliczenia poniesionych wydatków.

6. Podsumowanie, pytania uczestników dot. praktycznych aspektów konstruowania ofert, rozliczania wykonanych zadań.

 

Świąteczna kartka od Starosty

Zapraszamy do udziału w konkursie
„Świąteczna Kartka od Starosty”
 
Uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego w trzech kategoriach:
- klasy I – III
- klasy IV – VI
- klasy VII - VIII
 
Kartki należy wykonać w dowolnym komputerowym programie graficznym (np. darmowe programy: Paint, Paint 3D, Gimp, Krita).