Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Doradztwo

Projekty grantowe LGD

Statystyki

1102268
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
2429
14952
38193
1062735
40735
9406
1102268

PROJEKT WSPÓŁPRACY TRASA

W dniu10 maja 2022r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” o akronimie TRASA.🚲🚴‍♀️🚴
Projekt ten realizować będziemy we współpracy z:
✅ Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"
✅ LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”
✅ Stowarzyszenie "Razem na wyżyny"
✅ Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
Więcej informacji o zaplanowanych działaniach podamy wkrótce!😊

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin LGD "Bractwo Kuźnic" na spotkania konsultacyjne dotyczące mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Spotkania te posłużą do tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze II"  objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców gmin: Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza na spotkania konsultacyjne
w terminach prezentowanych poniżej:

16.05.2022r. godz. 9.00-11.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
ul. Poznańska 1.

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

16.05.2022r. godz. 11.30-13.30 - Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Konopiskach ul. Sportowa 60

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

17.05.2022r. godz. 9.00-11.00 - Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym
ul. Śląska 50

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

17.05.2022r. godz. 11.30-13.30 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kamienicy Polskiej ul. M. Konopnickiej 135 A

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

18.05.2022r. godz. 9.00-11.00 - Zawodzie - Lokalne Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie ul. Kolejowa 16

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych