Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Kalendarz

Doradztwo

Projekty grantowe LGD

Statystyki

842087
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
229
218
229
839790
8327
13635
842087

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2020

NABÓR NR 2/2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRACTWO KUŹNIC”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania  19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na przedsięwzięcie 1.1.1 - „Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne”
wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2014-2020 LGD „Bractwo Kuźnic”

 

Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych (§ 2 ust1 pkt 1) o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Termin i miejsce składania wniosków: od 24.11.2020r. do 09.12.2020r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”
ul. Strażacka 60, 42-262 Poczesna
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.)

Limit dostępnych środków:
 434 883,80  /108 720,95 euro
(przeliczone po kursie 4 zł/euro)
(BONUS FINANSOWY)

Forma wsparcia: Refundacja

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznanie pomocy - (Część I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczych) (również do pobrania w zakładce Dokumenty - wzory wniosków)

Formularz wniosku o płatność (również do pobrania w zakładce Dokumenty - wzory wniosków)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Bractwo Kuźnic" znajduje się w zakładce - Dokumenty

Kryteria oceny i wyboru operacji

Karta oceny we lokalnych kryteriów wyboru

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Klauzula RODO

Fiszka operacji

Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych