Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Kalendarz

Doradztwo

Statystyki

579131
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
135
224
849
576723
4195
7004
579131

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

„Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny,

a także wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

   życzy
Zarząd oraz pracownicy biura
  LGD „Bractwo Kuźnic”

SZANSA NA LEPSZE ZATRUDNIENIE

 

Projekt „Szansa na lepsze zatrudnienie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wartość całkowita projektu: 1 346 014,08 zł., w tym wartość dofinansowania
1 278 713,37 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 1 144 111,97 zł.
Projekt jest realizowany w okresie  od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 30 osób (w tym 17 kobiet
i 13 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenach oddziaływania Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez: LGD Bractwo Kuźnic, RLGD Jurajska Ryba, LGD Leśna Kraina Górnego Śląska,
LGD Perła Jury, LGD Razem na wyżyny, LGD Zielony Wierzchołek Śląska w zakresie zgodnym
z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy, w okresie od 01.04.2019 r.
do 31.03.2021 r.

Więcej informacji: http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/lepsze-zatrudnienie

PLAKAT

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Zaproszenie do udziału w 3-dniowych
warsztatach wyjazdowych

W związku z realizacją polsko-czeskiego  projektu współpracy p.t.
Od dziedzictwa do bogactwa” (akronim ODDO) zapraszamy
do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych.

Partnerzy projektu:

     Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” tel. 728 958 673,
e-
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

     LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” tel. 34 327 89 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

     LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” tel. 724 043 108,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   

     LGD Stowarzyszenie Kraina Św. Anny tel. 77 446 71 31,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

     LGD Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” tel. 77 465 12 13,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

     MAS „Rymarovsko”,

     MAS „Opavsko”. 


Cel warsztatów
: promocja zasobów przyrodniczych, kulturowych, tradycji i historii poprzez wspólne poznawanie swoich terenów i wymianę doświadczeń.

Termin warsztatów: 24-26 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek).

Miejsce realizacji: obszar województwa śląskiego i opolskiego.

Liczba uczestników warsztatów: 40 osób  (po 7 przedstawicieli z polskich LGD, 5 przedstawicieli z czeskich MAS)

Program warsztatów: poniżej w załączniku.

Sposób zgłaszania na warsztaty: wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” (poniżej w załączniku) oraz dostarczenie go mailowo lub osobiście do biura LGD właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy
do dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek).
O terminowości decyduje data wpływu do biura LGD. Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić tylko jedną osobę.

Zasady rekrutacji uczestników:

1.      Spełnienie warunków formalnych:

      -terminowy wpływ „Formularza zgłoszeniowego” do biura LGD
-poprawność wypełnionego Formularza zgłoszeniowego;
-zamieszkanie lub zameldowanie na obszarze gminy należącej do jednej z w/w LGD-ów lub praca w biurze LGD lub praca w administracji samorządowej w jednej z w/w LGD-ów.

2.      Kolejność zgłoszeń do biura LGD – pierwsze 7 osób zostanie zakwalifikowanych na listę uczestników, kolejne zgłoszone osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

3.      O wynikach rekrutacji osoby zostaną poinformowane telefonicznie najpóźniej do dnia 18 kwietnia.

Wszystkie koszty związane z noclegiem, wyżywieniem, transportem, opłatami wstępów i ubezpieczeniem pokrywają Partnerzy projektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Scenariusz 3-dniowych warsztatów

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY "ODDO"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dn. 22 marca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego przedstawiciele LGD "Bractwo Kuźnic" podpisali umowę przyznania pomocy na realizację międzynarodowego projektu współpracy zatytułowanego „Od dziedzictwa do bogactwa”, akronim ODDO, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" pełni rolę grupy umocowanej w projekcie, odpowiedzialnej za koordynację wszystkich działań. Projekt będzie realizowany we współpracy z dwoma LGD-ami z województwa śląskiego tj.:  LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, dwoma LGD-ami z województwa opolskiego: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, 2 czeskimi
LGD tj: Místní akční skupina Opavsko z.s., RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Projekt będzie realizowany od marca 2019r. do czerwca 2020r. Celem projektu współpracy będzie: Promowanie atrakcji regionów objętych projektem współpracy.

O wszystkich działaniach projektowych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.

W załączeniu prezentujemy logo projektu współpracy.