Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Doradztwo

Projekty grantowe LGD

Statystyki

891743
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
208
229
1526
887953
2244
16019
891743

WEŻ UDZIAŁ W KONKURSACH

 
 
UWAGA: WYDŁUŻYLIŚMY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
DO KONKURSÓW DO 20 KWIETNIA 2021r.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH - więcej informacji

 
Wierzymy, że każde z Kół jest wyjątkowe i każde zasługuje na to, by powiedzieć o nim tak głośno, aby usłyszała to cała Polska!
Aby należycie nagrodzić i uhonorować wkład jaki wnosicie w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego przygotowaliśmy dla Was fantastyczne konkursy, które rozstrzygniemy podczas Ogólnopolskiego Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, 25 września 2021 r. w Warszawie na PGE Narodowym.
Zarówno na etapie konkursów wojewódzkich, jak i w rozgrywce finałowej w Warszawie przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości aż 500 000 zł!
 
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są Najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. 
Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Zwyciężczynie uzyskają tytuł Najpiękniejszych, nagrody rzeczowe i pieniężne na rzecz swojego KGW oraz prawo do zajęcia miejsca wśród Jury w następnym roku.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+ i rozstrzygniemy go w trzech etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Artystyczna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze po 15 najbardziej inspirujących kobiet w każdej kategorii wiekowej, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Podczas Półfinału wybrane we wcześniejszym etapie kobiety, będą mogły zaprezentować się w strojach nawiązujących do regionu oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
 
Do Finału przejdą 2 Uczestniczki z każdej kategorii wiekowej- jedna wybrana przez Jury, druga wybrana w głosowaniu SMS-owym.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w obu kategoriach wiekowych to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Gala finałowa Miss Wdzięku 2021 odbędzie się 25 września na PGE Narodowym w Warszawie, w trakcie Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni’.
Tak jak w poprzednim etapie Finalistki zaprezentują swoje stroje oraz zakres działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu zostaną zaproszeni na koncert Roztańczony PGE Narodowy.
 
Zwycięzców Konkursu wybierze Jury w oparciu o kryteria podane w Regulaminie Konkursu.
Nagroda główna dla zwyciężczyń w każdej kategorii wiekowej to 7 000 zł.
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Zwyciężczynie uzyskają tytuł Najlepszych Gospodyń, nagrody rzeczowe oraz pieniężne na rzecz swojego KGW, a także prawo do zajęcia miejsca wśród Jury w następnym roku.
Konkurs rozstrzygniemy w trzech etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kulinarna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze po 20 najlepszych potraw z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Podczas Półfinału wybrane we wcześniejszym etapie Koła zaprezentują przygotowane przez siebie dania i opowiedzą o nich.
 
Do Finału przejdą 2 Koła - jedno wybrane przez Jury, drugie wybrane w głosowaniu SMSowym.
Nagroda główna dla Koła, które zajmie pierwsze miejsce w Półfinale to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Konkursu odbędzie się 25 września na PGE Narodowym w Warszawie, w trakcie Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni’.
Tak jak w poprzednim etapie Finalistki zaprezentują przygotowane przez siebie dania i opowiedzą historię ich powstania.
Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu zostaną zaproszeni na koncert Roztańczony PGE Narodowy.
 
Zwycięzców Konkursu wybierze Jury w oparciu o kryteria podane w regulaminie konkursu.
Nagroda główna dla zwycięskiego Koła to 15 000 zł
 
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności.
Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Konkurs rozstrzygniemy w trzech etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Artystyczna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze po 20 najciekawszych talentów z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Podczas Półfinału wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować swoje talenty ze sceny lub artystycznych stanowisk wystawienniczych.
 
Do Finału przejdą 2 Koła - jedno wybrane przez Jury, drugie wybrane w głosowaniu SMS.
Nagroda główna dla Koła, które zajmie pierwsze miejsce w Półfinale to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Konkursu odbędzie się 25 września na PGE Narodowym w Warszawie, w trakcie Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni’.
Tak jak w poprzednim etapie Finalistki zaprezentują swoje talenty ze sceny lub artystycznych stanowisk wystawienniczych.
Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu zostaną zaproszeni na koncert Roztańczony PGE Narodowy.
 
Zwycięzców Konkursu wybierze Jury w oparciu o kryteria podane w Regulaminie Konkursu.
Nagroda główna dla zwycięskiego Koła to 15 000 zł
 
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności.
Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Konkurs rozstrzygniemy w dwóch etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Organizacyjna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze 35 najciekawszych Kół Gospodyń Wiejskich z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
 
II Etap Konkursu - Finały Wojewódzkie.
Finały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Zwycięzcy konkursu będą mogli opowiedzieć o swoich działaniach i podjętych inicjatywach.
 
Zwycięzców Konkursu wybierają głosujący w głosowaniu SMS i głosowaniu na portalu społecznościowym Facebook.
Nagroda główna w każdym Finale Wojewódzkim to 3 000 zł
 

Muzeum Regionalne zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

 

 

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt:
”230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA”

 

                                                           

 

Więcej informacji - tutaj

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
W KONOPISKACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W KONKURSIE

"GMINA KONOPISKA W OBIEKTYWIE".

KONKURS JEST OTWARTY DLA WSZYSTKICH FOTOGRAFUJĄCYCH.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW - TUTAJ

 

 

 

 

OPERACJA WŁASNA-SENIOR W CYBERPRZESTRZENI

 

Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.). Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia: „Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności”.
Operacja b
ędzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.bractwokuznic.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
Je
żeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiarrealizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej - otwórz

Formularz zgłoszeniowy dotyczący realizacji operacji własnej  pdf - otwórz

Formularz zgłoszeniowy dotyczący realizacji operacij własnej doc - otwórz

Karta weryfikacji wnioskodawcy realizującego operację własną - otwórz

Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych otwórz - otwórz

Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych - otwórz

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - otwórz