Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Kalendarz

Doradztwo

Projekty grantowe LGD

Statystyki

859305
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
326
265
916
856594
916
10710
859305

PETYCJA

 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” to lokalne partnerstwo: gmin, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
W obecnym okresie programowania w ramach LGD wykorzystano kwotę ok. 5 823 000 zł na projekty realizowane w 5 gminach naszego obszaru: Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza. Udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji o wymiarze społecznym i gospodarczym. Byliśmy wsparciem dla przedsiębiorców: stworzono 50 miejsc pracy, powstało 25 nowych firm, a pomogliśmy w rozwoju 13 firmom.

W konsultowanym obecnie (do 15 lutego br.) projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania, przeznaczone zostaną środki w wysokości 5% kwoty II filara WPR, tj. o 2/3 mniejsze niż dotychczas. Oznacza to znacznie mniejsze środki na inwestycje w kolejnych latach w naszych 5 gminach.

Lokalne Grupy Działania z całej Polski, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zgłaszają postulat do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
o zwiększenie środków na działanie LEADER z 5 do 10%.
W tym celu zostało przygotowane pismo, pod którym chcielibyśmy zebrać jak najwięcej podpisów beneficjentów, grantobiorców, organizacji pozarządowych, sołtysów, liderów wiejskich, wszystkich którzy skorzystali
z środków LGD oraz tych dla których rozwój obszarów wiejskich jest ważny!

Dlatego  PROSIMY PAŃSTWA O WSPARCIE I PODPISANIE SIĘ POD TĄ PETYCJĄ. Wszystkich, którzy chcieliby Nas wesprzeć zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD „Bractwa Kuźnic” do dnia 11.02.2021r.

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY ON-LINE

Serdecznie zapraszamy członków organów Stowarzyszenia LGD "Bractwo Kuźnic"
oraz naszych beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym
w formule on-line.

Termin: 09.02.2021r.(wtorek) o godzinie 10.00

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams, do zgłoszonych uczestników wysłane zostaną zaproszenia e-mail zawierające link do spotkania.
Uczestnicy nie muszą nic instalować, wystarczy, że będą posiadać komputer
z dostępem do internetu.

W ramach planu warsztatu przewidziana jest dyskusja dotycząca, co najmniej poniższych pytań:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się
do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez eksperta z Fundacji Socjometr.

Z uwagi na kwestie organizacyjne serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału
w wyżej wymienionym warsztacie
w terminie do 4 lutego 2021r. (czwartek) drogą e-mailową:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W treści e-mail prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie zawierające link do spotkania on-line.