Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Kalendarz

Doradztwo

Projekty grantowe LGD

Statystyki

817059
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogółem
109
252
660
814053
6814
10677
817059

ANKIETA

Lokalna Grupa Działania "Bractwo Kuźnic", w ramach realizacji Planu Komunikacji, prosi
o wypełnienie anonimowej ankiety, zgodnie z posiadaną wiedzą.
Ankietę należy uzupełnić on-line klikając na poniższy link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUBKl0HYxmPNwwcVocTD4W5VdhqXoDhzo-hYY6R7aoIcUdw/viewform?usp=sf_link

Ankieta zostanie wykorzystana przez LGD "Bractwo Kuźnic" tylko do celów badawczych. Chcemy poznać Państwa opinie w kwestii dotyczącej jakości prowadzonych działań informacyjnych oraz zainteresowania Państwa uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”. Uzupełnienie ankiety zajmuje ok. 3 minut.
Dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas!

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Z uwagi na wzrost zachorowań spowodowanych COVID-19 i zaleceniami dotyczącymi ograniczania kontaktów bezpośrednich LGD "Bractwo Kuźnic" wprowadza zmiany w pracy biura.
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o załatwianie spraw z Lokalną Grupą Działania drogą telefoniczną bądź e-mail.

WEJŚCIE DO BIURA BĘDZIE MOŻLIWE TYLKO I WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM I ROZMOWIE Z PRACOWNIKIEM, KTÓRY ZWERYFIKUJE CZY SPOTKANIE W BIURZE JEST KONIECZNE.

Telefon: 34 3274-014

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2020

NABÓR NR 2/2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRACTWO KUŹNIC”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania  19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na przedsięwzięcie 1.1.1 - „Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne”
wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2014-2020 LGD „Bractwo Kuźnic”

 

Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych (§ 2 ust1 pkt 1) o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Termin i miejsce składania wniosków: od 24.11.2020r. do 09.12.2020r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”
ul. Strażacka 60, 42-262 Poczesna
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.)

Limit dostępnych środków:
 434 883,80  /108 720,95 euro
(przeliczone po kursie 4 zł/euro)
(BONUS FINANSOWY)

Forma wsparcia: Refundacja

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznanie pomocy - (Część I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczych) (również do pobrania w zakładce Dokumenty - wzory wniosków)

Formularz wniosku o płatność (również do pobrania w zakładce Dokumenty - wzory wniosków)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Bractwo Kuźnic" znajduje się w zakładce - Dokumenty

Kryteria oceny i wyboru operacji

Karta oceny we lokalnych kryteriów wyboru

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Klauzula RODO

Fiszka operacji

Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2020

 

NABÓR NR 1/2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRACTWO KUŹNIC”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania  19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 3.1.1 - „ Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości
wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2014-2020 LGD „Bractwo Kuźnic”

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie ( § 2 ust1 pkt 2 lit. a) o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Termin i miejsce składania wniosków: od 24.11.2020r. do 09.12.2020r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”
ul. Strażacka 60, 42-262 Poczesna
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.)

Limit dostępnych środków:
660 000,00 zł/165 000,00 euro
(przeliczone po kursie 4 zł/euro)
(BONUS FINANSOWY)

Forma wsparcia: Premia 60 000,00 zł

WNIOSKODAWCA OPERACJI MUSI SPEŁNIAĆ WARUNKI WSKAZANE
W LSR NA STR. 27 – ROZDZIAŁ III PKT 6 - KLUCZOWE GRUPY DOCELOWE.
OSOBA FIZYCZNA
PODEJMUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ MUSI POTWIERDZIĆ SWOJE ZAMELDOWANIE NA OBSZARZE LGD „BRACTWO KUŹNIC” NA POBYT STAŁY OD CO NAJMNIEJ 365 DNI ORAZ POSIADAĆ CO NAJMNIEJ 14 DNIOWY (kalendarzowy) STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ POTWIERDZONY ZAŚWIADCZENIEM Z URZĘDU PRACY.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznanie pomocy - (Część II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) (również do pobrania w zakładce Dokumenty - wzory wniosków)

Formularz wniosku o płatność (również do pobrania w zakładce Dokumenty - wzory wniosków)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Bractwo Kuźnic" znajduje się w zakładce - Dokumenty

Kryteria oceny i wyboru operacji

Karta oceny we lokalnych kryteriów wyboru

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Klauzula RODO

Fiszka operacji

Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych